Nowa strona: Schronisko dla osób bezdomnych Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta Koła Koszalińskiego
 
  Strona Główna Artykuły Download Linki Kontakt PRZETARG04 Sierpień 2021 18:14:36 
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Władze Koła
Ty też możesz pomóc...
Nasze placówki
Download
FAQ
Linki
Galeria
Szukaj
Kontakt
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenia-przetargi

Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Projekty

Grant - Razem Możemy Więcej

Projekt Unijny - Działanie 7.1

Harmonogram wsparcia 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.2

Harmonogram zajęć 09/2019

Projekt Unijny - Działanie 7.6

Harmonogram wsparcia 09/2019

Wydarzenia

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Na skróty

Online
Witamy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Darmowy Program PIT

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie witamy na stronie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Koszalińskiego.
Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny ...

św. Brat Albert


Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta powstało 19 października 1990 roku i liczyło 44 członków. Głównym inicjatorem utworzenia tego typu instytucji na Pomorzu Zachodnim byli Józef Niekrasz i Eugeniusz Sendlewski. Na początku Towarzystwo posiadało punkt wydawania odzieży i żywności przy Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie. W między czasie członkowie Koła ubiegali się u władz Miasta Koszalina o przydział lokalu, w którym można byłoby utworzyć biuro i przede wszystkim schronisko dla osób bezdomnych. Z czasem członkowie znaleźli lokal. Jednakże po niedługim czasie, bo w połowie roku 1992 zauważalny został spadek aktywności działaczy Koła, już w roku później można mówić o całkowitym spadku aktywności. Zaprzestały napływać dary, zwłaszcza te zza granicy, w związku z czym nie było co wydawać. Można powiedzieć, że Towarzystwo przeżyło odrodzenie 28 marca 2008roku , kiedy została podpisana umowa z Miastem Koszalin na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na okres od 01 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008roku. Kolejna umowa została zawarta na okres roku w 2009, natomiast po ponownym przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski podpisano kolejną umowę pn. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina", której termin upływa pod koniec roku 2012. Na dzień dzisiejszy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie prowadzi:

Schronisko dla bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi,

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn,

Noclegownię dla bezdomnych kobiet,

Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn.

W roku 2011 wyremontowaliśmy mieszkanie, które zostało przekazane z zasobów Miasta z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe. 18 stycznia 2012 roku Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uzyskało osobowość prawną i od tego dnia funkcjonuje jako Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót ul. Młyńska 50
Ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Młyńskiej 50, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020


Link do pełnego ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót ul. Zawiszy Czarnego 10
Ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Zawiszy Czarnego 10, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Link do pełnego ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót ul. Batalionów Chłopskich 98
Ogłoszenia

Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich 98, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn.: ” Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Link do pełnego ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót ul. Modrzejewskiej 30
Ogłoszenia

Wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 30, do utworzenia w nim miejsca pobytu dla osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Link do pełnego ogłoszenia
BYĆ JAK MASTERCHEF ....
Newsy

 

 

BYĆ JAK MASTERCHEF - program integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie zachodniopomorskim

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (28 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, zakwalifikowane przez PUP do II profilu pomocy oddalonych od rynku pracy, osoby bezdomne, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie weźmie udział co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, będą to osoby z lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego.....
Newsy

 

Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (11 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 18 - 64 lat zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby nie posiadające stałego zatrudnienia. W grupie docelowej min. 10% osób to osoby niepełnosprawne - osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby objęte projektem to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności oraz osoby zagrożone bezdomnością z powodu zaległości w opłacaniu czynszu (w tym osoby z wyrokami egzekucyjnymi), będącymi klientami MOPS w Koszalinie

Pomóżmy pogorzelcom
Newsy
POMÓŻMY osobom, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 9 stycznia 2016 r. w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej. W jednej chwili rodziny zostały pozbawione swojego dorobku, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, rzeczy codziennego użytku, dokumentów.
Część osób trafiło do swoich rodzin, jednak 12 osób w chwili obecnej przebywa w naszym schronisku.


Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
Potrzebna jest wszelka pomoc, zwłaszcza ta pierwszej potrzeby w postaci:
- odzieży (bluzy, swetry, spodnie, kurtki),
- bielizny (slipy, koszulki, skarpety),
- obuwia (zimowego, jak i kapci),
- środków higieny osobistej,
- drobnego AGD, jak również
- większego AGD (lodówki, kuchenki).

Można również przekazywać darowizny pieniężne na specjalnie uruchomione w tym celu konto:
PKO 49 1020 2791 0000 7902 0226 5387 z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”;.
Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na rzecz osób poszkodowanych.

Pomocy również udziela MOPS Koszalin oraz Caritas. Gdzie również można przekazywać meble i inne.
Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

Podziękowanie dla Tęczy
Newsy


Działalność nasza opiera się w dużej mierze na darach rzeczowych i wsparciu finansowym. Wszystkim, którzy dotują naszą działalność serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać:

1. Hurtowni Materiałów Budowlanych Tęcza w KoszalinieRazem Możemy Więcej - edycja 2014
Newsy

Fundacja „Dbam o Zdrowie” już po raz trzeci nagrodziła grantami najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków. Organizacje społeczne z całej Polski otrzymały łącznie 1 milion złotych. Do tegorocznej, trzeciej już edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.


Aktywni Seniorzy 60 plus
Wydarzenia
Kurs rękodzieła artystycznego - wikliniarstwa, zorganizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 "Aktywni Seniorzy 60 plus" finansowanego ze źródeł Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Image and video hosting by TinyPic

Kurs wikliniarstwa odbył się w malowniczej i spokojnej wsi Paproty położonej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Malechowo. Wzięło w nim udział 15 mieszkańców schroniska po 60 roku życia. Instruktorem był znany i ceniony mistrz koszykarstwa i wikliniarstwa Zdzisław Kwasek - współzałożyciel firmy koszykarskiej "Loza" w Chyrowie na Ukrainie - człowiek niezwykle sympatyczny i niestrudzony w niesieniu pomocy.


Image and video hosting by TinyPic
III Piknik dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Wydarzenia

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału
w III Pikniku Towarzystwa Pomocy im. św. Brata AlbertaTo już trzecia edycja Pikniku organizowanego przez naszą instytucję dla placówek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z terenu całej Polski. Jak co roku Piknik organizowany jest w sierpniu – w miesiącu trzeźwości i połączony jest z Ogólnopolską Pielgrzymką Trzeźwości na Górę Chełmską. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkie Koła do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, będzie to czas modlitwy i refleksji. Ale będzie to również czas odpoczynku i relaksu. Specjalnie dla uczestników Pikniku zaplanowany jest spływ kajakowy, wyjazd nad morze oraz zwiedzanie Skansenu w Wdzydzach. Mamy nadzieję, że i tym razem nastroje i pogoda dopisze.


Piknik odbędzie się w Koszalinie, w dniach 31.07.2013 – 04.08.2013r.

Gorąco wszystkich zapraszamy!!!

Strona 1 z 2 1 2 >
Wyróżnienia

Wyróżnienia.

Facebook
Przekaż swój 1%
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Sponsorzy

Podziękowania

Biuletyn TPBA

Archiwum 2012
Archiwum 2013

nr 1(18)/2014-styczeń Czytaj

nr 2(19)/2014-kwiecień Czytaj

nr 3(20)/2014-sierpień Czytaj

Filmy

Bezdomni a schronisko

Zwiastun

Pod dachem Alberta

Copyright © 2012

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki
.
234842 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.6 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by:

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie