Talerz Miłosierdzia...
Dodane przez Admin dnia
Akcja charytatywna „Talerz Miłosierdzia”

Rozszerzona zawartość newsa


Słowem wstępu Bezdomność oraz egzystencja na granicy ubóstwa to jedne z głównych problemów społeczno - ekonomicznych, które występują w polskiej rzeczywistości. Codziennie, dziesiątki tysięcy osób ma trudności lub są dla nich niemożliwymi zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z takimi aspektami jak zakwaterowanie, żywność oraz odzież. Dlatego też, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacja "Bliźniemu Swemu..." działająca na rzecz niniejszego Towarzystwa planują przeprowadzenie akcji charytatywnej pod nazwą "Wigilijny Talerz Miłosierdzia".


Cel akcji
Naszym celem jest zorganizowanie kampanii w trakcie, której zostaną zebrane środki finansowe, na docelowe wsparcie potrzebujących i bezdomnych, korzystających z pomocy ośrodków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Planuje się by przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współudziale wybitnych polskich artystów, wolontariuszy oraz młodzieży zrzeszonej w harcerstwie.
Akcja ma na celu również zaktywizowanie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności, a także uwrażliwienie na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem akcji „Talerz Miłosierdzia” jest zbiórka środków pieniężnych na działania statutowe Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebrane środki zostaną przeznaczone na poprawę warunków życiowych osobom potrzebującym i bezdomnym. Specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Zakłady Porcelany w Ćmielowie okolicznościowe talerze miłosierdzia wraz z certyfikatem oraz chlebki miłosierdzia (pierniki) wyprodukowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „GRAN-PIK” z Brzozowa zostaną rozprowadzone podczas akcji.


Termin i miejsca realizacji
Akcja charytatywna „Talerz Miłosierdzia” rozpocznie się 17 listopada 2012 i potrwa do Świąt Bożego Narodzenia br. Główne wydarzenia w przestrzeni miejskiej odbędą się w 16 miastach Polski m.in.:
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gorzów Wielkopolski
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • WrocławAmbasadorzy artystyczni Artyści którzy potwierdzili już swoje poparcie oraz zaangażowanie w akcję „Talerz Miłosierdzia” to:


Partnerzy Partnerzy akcji „Talerz Miłosierdzia” wspierają działania znajdujące się w zakresie realizowanej kampanii. Swoją marką reprezentują kampanie oraz sygnują podjęte przez organizatorów akcji cele. Do Partnerów wspierających akcję „Talerz Miłosierdzia” zalicza się: