Zbiórka publiczna "Talerz Miłosierdzia"
Dodane przez Admin dniaW dniach od 17.11. do 31.12.2012 zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 70/2012 odbyła się ogólnopolska akcja charytatywna Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacji Bliźniemu Swemu, której celem była pomoc osobom najuboższym. Podczas akcji wolontariusze TPBA Koła Koszalińskiego kwestowali na terenie miasta Koszalina. Każda osoba wspierająca akcję za wpłacone minimum 20zł mogła otrzymać unikatowy porcelanowy "Talerz Miłosierdzia" wyprodukowany przez Zakłady Porcelanowe w Ćmielowie.
Akcja miała również na celu zaktywizowanie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności, a także na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki ofiarności ludzi o wielkich sercach udało nam się rozprowadzić ponad 500 talerzyków
i uzbierać kwotę 12 210,95, która zostanie przeznaczona na remont mieszkania treningowego.


Wszystkim ofiarodawcom gorące "Bóg zapłać"
Prezes TPBA

Adam Sadłyk

Koła Koszalińskiego


Rozszerzona zawartość newsaW dniach od 17.11. do 31.12.2012 odbyła się ogólnopolska akcja charytatywna Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacji Bliźniemu Swemu, której celem była pomoc osobom najuboższym. Podczas akcji wolontariusze TPBA Koła Koszalińskiego kwestowali na terenie miasta Koszalina. Każda osoba wspierająca akcję za wpłacone minimum 20zł mogła otrzymać unikatowy porcelanowy "Talerz Miłosierdzia" wyprodukowany przez Zakłady Porcelanowe w Ćmielowie.
Akcja miała również na celu zaktywizowanie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności, a także na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki ofiarności ludzi o wielkich sercach udało nam się rozprowadzić ponad 500 talerzyków
i uzbierać kwotę 12 210,95, która zostanie przeznaczona na remont mieszkania treningowego.


Wszystkim ofiarodawcom gorące "Bóg zapłać"
Prezes TPBA

Adam Sadłyk

Koła Koszalińskiego