Razem Możemy Więcej...
Dodane przez Admin dnia13 marca 2013r. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Ta edycja Konkursu pod każdym względem okazała się rekordowa - pula środków przyznana na granty wzrosła o 800 tysięcy zł i wynosiła 1,4 mln zł. także ilość organizacji, które przystąpiły do Konkursu zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Rozszerzona zawartość newsa13 marca 2013r. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Ta edycja Konkursu pod każdym względem okazała się rekordowa - pula środków przyznana na granty wzrosła o 800 tysięcy zł i wynosiła 1,4 mln zł. także ilość organizacji, które przystąpiły do Konkursu zwiększyła się ponad dwukrotnie.Konkurs grantowyy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! idealnie trafił w oczekiwania i potrzeby społeczne o czym świadczy dwukrotny wzrost liczby organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. W tym roku do konkursu przystąpiły aż 74 organizacje wobec 34 w poprzednim roku. Tak duże zainteresowanie skłoniło organizatorów do zwiększenie zaplanowanej puli środków. Ostatecznie wszystkie nagrodzone organizacje otrzymały granty o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł. - mówi Gabriela Kwestarz - Biczysko, koordynator projektów społecznych.


Wręczenie grantów i podpisanie umów z wyróżnionymi organizacjami odbyło się 13 marca br. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi. Uroczystość połączona była z częścią konferencyjną i wystąpieniami przedstawicieli organizacji, biorących udział w ubiegłorocznej edycji projektu.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

Projekt ukierunkowany jest na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania terapii leków oraz innych środków medycznych.


Linki

Moc Pomocy

Fundacja Dbam o Zdrowie