Wyniki zbiórki żywnościowej....
Dodane przez Admin dniaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16,
na podstawie decyzji nr SO-I-7.5311.32.2013.UW wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina dotyczącej zgody
na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie sieci sklepów Sano 5 przy ul. Franciszkańskiej 104 oraz Sano 6
przy ul. Śniadeckich 31 w Koszalinie, informuje iż Towarzystwo w w.w sklepach przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie zbiórki ofiar w naturze w dniach 07 i 08 grudnia 2013roku.
Ogółem zebrano żywność o łącznej wartości 2 640,30zł, która w całości została przekazana
w formie paczek żywnościowych
osobom najuboższym dnia 20.12.2013 podczas wspólnej Wigilii z mieszkańcami Koszalina.

Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc podczas przeprowadzonej zbiórki.


Prezes TPBA
Adam Sadłyk
Koła Koszalińskiego

Rozszerzona zawartość newsaTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16,
na podstawie decyzji nr SO-I-7.5311.32.2013.UW wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina dotyczącej zgody
na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie sieci sklepów Sano 5 przy ul. Franciszkańskiej 104 oraz Sano 6
przy ul. Śniadeckich 31 w Koszalinie, informuje iż Towarzystwo w w.w sklepach przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie zbiórki ofiar w naturze w dniach 07 i 08 grudnia 2013roku.
Ogółem zebrano żywność o łącznej wartości 2 640,30zł, która w całości została przekazana
w formie paczek żywnościowych
osobom najuboższym dnia 20.12.2013 podczas wspólnej Wigilii z mieszkańcami Koszalina.

Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc podczas przeprowadzonej zbiórki.


Prezes TPBA
Adam Sadłyk
Koła Koszalińskiego