BYĆ JAK MASTERCHEF ....
Dodane przez Admin dnia

 

 

BYĆ JAK MASTERCHEF - program integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie zachodniopomorskim

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (28 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, zakwalifikowane przez PUP do II profilu pomocy oddalonych od rynku pracy, osoby bezdomne, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie weźmie udział co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, będą to osoby z lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


Rozszerzona zawartość newsa

 

BYĆ JAK MASTERCHEF - program integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie zachodniopomorskim

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (28 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, zakwalifikowane przez PUP do II profilu pomocy oddalonych od rynku pracy, osoby bezdomne, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie weźmie udział co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, będą to osoby z lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT?


Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez:
Lider: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie - 75-129 Koszalin, ul. Mieszka I 16
Partner: Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Zachodniopomorski.

Z JAKICH SZKOLEŃ MOŻNA SKORZYSTAĆ?
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

ULOTKA "BYĆ JAK MASTERCHEF ..." - Pokaż