Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego.....
Dodane przez Admin dnia

 

Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (11 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 18 - 64 lat zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby nie posiadające stałego zatrudnienia. W grupie docelowej min. 10% osób to osoby niepełnosprawne - osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby objęte projektem to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności oraz osoby zagrożone bezdomnością z powodu zaległości w opłacaniu czynszu (w tym osoby z wyrokami egzekucyjnymi), będącymi klientami MOPS w Koszalinie


Rozszerzona zawartość newsa

 

Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?


Grupa docelowa: 45 osób (11 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 18 - 64 lat zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby nie posiadające stałego zatrudnienia. W grupie docelowej min. 10% osób to osoby niepełnosprawne - osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby objęte projektem to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności oraz osoby zagrożone bezdomnością z powodu zaległości w opłacaniu czynszu (w tym osoby z wyrokami egzekucyjnymi), będącymi klientami MOPS w Koszalinie

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT?


Projekt realizowany będzie w Koszalinie w siedzibie Projektodawcy - Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie przy ul. Mieszka I 16.

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE PROJEKT?
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

ULOTKA "Centrum Wsparcia Społeczno - Zawodowego..." - Pokaż